Diamond Multimedia CMI8738/C3DX PCI Audio Device Free Driver Download

Diamond Multimedia CMI8738/C3DX PCI Audio Device Free Driver Download for Windows 2003, XP, 2000, NT4, ME, 98SE, 98, 95
11 Ratings (see all reviews)
403 Downloads

Supported Models

CMI8738/C3DX PCI Audio Device Driver

Manufacturers

Diamond Multimedia

C-Media

Supported Operating Systems

Windows 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT4, Windows ME, Windows 98SE, Windows 98, Windows 95

File Name

DiamondDT688-W2kME.zip (2.3 MB)

Versions

5.12.01.0630 (2001-11-01) via .inf

Search All Diamond Multimedia CMI8738/C3DX PCI Audio Device Drivers

Uploaded By

A Friend (DG Member) on 4-Dec-2003

Supported Devices

CMI8738/C3DX PCI Audio Device

Manufacturer C-Media
Class MEDIA
Hardware Ids

ACPI\PNPB006

PCI\VEN_12C7&DEV_0676&SUBSYS_067612C7&REV_01

PCI\VEN_13F6&DEV_0111

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_00000000

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_00000000&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000113F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000213F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000313F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000413F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000513F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000613F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000713F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000715D4&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000813F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000815D4

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000815D4&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000913F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000A13F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000B13F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000C13F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000D13F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011013F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10\4&188C9D44&0&28F0

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10\4&25296D99&0&20F0

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10\4&2E98101C&0&10F0

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_01121019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_01651019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_01661019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_05281019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0571165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0581165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0583165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0585165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0586165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0587165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_05881019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0598165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0599165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0726165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0727165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0741165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0748165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0749165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0754165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0755165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0756165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0757165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0758165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0765165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0766165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0768165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0769165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0770165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0771165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0773165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0800165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0802165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09431019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09501019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09541019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09561019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09571019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09581019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09621019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09641019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09671019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09681019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09691019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09691019&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09701019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09701019&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09721019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09731019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09741019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09751019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09821019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09831019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09901019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0A521019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D011019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D031019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D121019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D161019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D401019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1100270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1100270F&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1101270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1102270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1103270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_14731043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_14831043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1748165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1768165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2102270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2103270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2104270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2105270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2106270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2107270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2108270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2109270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2501270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2700270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2702270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2704270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2705270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2706270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2707270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2708270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2709270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_270A270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_270B270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39201462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39801462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39901462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39901462&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_399A1462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_50501462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_505A1462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_50701462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_51301462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_52701462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_52801462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_52801462&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_53201462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_53401462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_54501462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_54901462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_54901483

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_6201270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_6601270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_6801270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7140270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7144270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7145270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7149270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7150270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7151270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7152270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7153270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7154270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7161270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7166270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7167270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7440270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7540270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7545270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7549270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754A270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754B270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754C270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754D270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7560270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7562270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7564270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7565270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7566270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7567270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7568270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7569270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7640270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7641270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7642270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7643270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7644270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7645270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7646270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7647270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7660270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7661270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7662270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7663270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7664270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7665270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7666270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7667270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8004165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80351043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80371043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80771043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E01043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E11043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E11043&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E21043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E31043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E41043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E51043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E61043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E71043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E81043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E91043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EA1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EB1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EC1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80ED1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EE1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EF1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F01043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F11043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F21043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F31043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F41043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F51043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F61043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F71043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F81043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F91043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FA1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FB1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FC1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FD1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FE1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FF1043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8598165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8630165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8810165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8811165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_9598165D

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A0001458

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A009147A

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A371270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40410FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40510FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40610FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40710FD&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A541270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A542270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A566270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A567270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A660270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A661270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A662270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A663270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A664270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A665270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A70010FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A70110FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A70610FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_E001270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_E004270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_10

Compatible Hardware Ids

*PNPB006

PCI\CC_0401

PCI\CC_040100

PCI\CC_FF00

PCI\CC_FF0000

PCI\VEN_12C7

PCI\VEN_12C7&CC_FF00

PCI\VEN_12C7&CC_FF0000

PCI\VEN_12C7&DEV_0676

PCI\VEN_12C7&DEV_0676&CC_FF00

PCI\VEN_12C7&DEV_0676&CC_FF0000

PCI\VEN_12C7&DEV_0676&REV_01

PCI\VEN_12C7&DEV_0676&SUBSYS_067612C7

PCI\VEN_13F6

PCI\VEN_13F6&CC_0401

PCI\VEN_13F6&CC_040100

PCI\VEN_13F6&DEV_0111

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&CC_0401

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&CC_040100

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000715D4

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000815D4

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09691019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09701019

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1100270F

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39901462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_52801462

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E11043

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40710FD

PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_FFFFFFFF

Driver Contents File List

The following files are found inside the driver download file.

Name Size Date
setup.ini 428 bytes 11 Aug 2001
W2KSetup.dat 184.3 KB 9 Oct 2001
cmaudio.sys 280.8 KB 30 Oct 2001
Mixer.exe 1.2 MB 22 Oct 2001
CMNprop.dll 28.7 KB 16 Oct 2001
CRLDS3D.DLL 766.0 KB 20 Oct 2000
CMUninst.exe 122.9 KB 22 Oct 2001
MESetup.dat 233.5 KB 9 Oct 2001
Setup.exe 200.7 KB 9 Oct 2001
VERSION.TXT 14.1 KB 26 Sep 2001
CMprop.dll 28.7 KB 17 Jan 2001
CMAUDIO.INF 60.7 KB 1 Nov 2001
cmaudio.cat 39.4 KB 2 Nov 2001
audio3d.dll 794.6 KB 11 Jan 2001
CMUninst.dat 122.9 KB 22 Oct 2001

Diamond Multimedia CMI8738/C3DX PCI Audio Device Driver Related Resources

Diamond Multimedia Driver Update Utility

Diamond Multimedia Driver Downloads

Popular Diamond Multimedia Other Driver Downloads for Windows

Browse all Diamond Multimedia Other drivers

server: web3, load: 0.50